Rod Trstenský
Životopisy
     
Životopis Martina Trstenského, šoltýsa v Trstenej
(*cca 1580, †cca. 1650)
Životopis Andreja (Andreas) Trstenského
(*cca 1600, †cca. 1650)
Životopis Mateja (Mattheus) Trstyánszky
(*9. septembra 1746, † 17. februára 1810)
Životopis Ignáca (Ignatz) Trstenského
(nar. 16. júla 1888, zom. jún 1966)
(Vetva Trstenský Francek)
Životopis Johany Trstenskej (Kavoňovej) - učiteľky v Trstenej
(* 24.9.1901, † 22.11.1979)
Životopis Msgr. Viktora Trstenského, pápežského preláta  
(* 28. marca 1908, † 7. decembra 2006)
Životopis Štefana Trstenského
(*16.11.1912, †14. augusta 1982)
Životopis Martin Trstenský Kavoň
(nar. dňa 28. augusta 1925)
Životopis vdp. Emila Trstenského
(* 1. júla 1926, †14. júla 1987)
Životopis profesora Ing. Dušana Trstenského, DrSc.
(* 13.3.1939)
Životopis Sr. Aniceta Alžbeta Trstenská
(*19.11. 1943)
Životopis Jána Trstenského
(* 16.10.1963)