Rod Trstenský
  Genealógia rodu Trstenský od roku cca 1850  
     
 

V tejto časti dávame priestor okrem historických faktov, aj rodinným informáciám, a to najmä po roku 1850. Veríme, že sa nám podarí zosumarizovať existujúce vetvy nositeľov priezviska Trstenský, prípadne tých, čo si ho upravili alebo zmenili.

V priloženej tabuľke budeme uvádzať všetkých príslušníkov rodu Trstenský, ktorých sa nám podarilo napojiť na vetvu Andrea (Andreasa) Trstenského resp. Martina nar. 1580 jeho otca. Tabuľku budeme postupne dopĺňať novými menami. Je k dispozícii na stiahnutie pre záujemcov, ktorí by si chceli naštudovať rodostrom a prípadne ho doplniť.

Vzhľadom na to, že na Orave, a hlavne v Trstenej, žilo veľa rodín s priezviskom Trstenský, najmä od 19. storočia vznikla potreba rozlišovať jednotlivé vetvy rodu. Preto sa k priezvisku Trstenský pridávali tzv. prídomky. Postupne sa vytvorili vetvy v rode Trstenský, ktorými sú: Francek, Vojt, Kulla, Kavoň, Špirčák a Paľko. Príslušníci rodu Trstenský sa postupne odsťahovali z Oravy na Liptov, neskôr najmä do Bratislavy, Martina a Banskej Bystrice. Pomerne veľký počet príslušníkov rodu Trstenský sa presťahoval v 17. až 19. storočí na územie dnešného Maďarska. Časti z nich panovník povolil dňa 23. januára 1840 používať priezvisko Nádoši.

Časť príslušníkov rodu, ktorí sa presťahovali do USA, si dňa 23. novembra 1960 zmenili priezvisko z Trstenský na Tresten.
Príslušníkov rodu Trstenský sme rozdelili pre účely tejto práce na tieto Vetvy rodu Trstenský:


Vetva rodu Trstenský - Francek Vetva rodu Trstenský - Vojt Vetva rodu Trstenský - Kulla Vetva rodu Trstenský - Kavoň Vetva rodu Trstenský - Špirčák Vetva rodu Trstenský - Paľko Vetva rodu Trstenský - Liptovská vetva zo Sielnice Vetva rodu Trstenský - Liptovská vetva z Bobrovníka Vetva rodu Trstenský - Maďarsko Vetva rodu Trstenský - USA Vetva rodu Trstenský - Kanada Vetva rodu Trstenský - Česká republika Vetva rodu Trstenský - Veľké Británia Neurčené línie rodu Trstenský Kde a koľko príslušníkov rodu Trstenský žije