Rod Trstenský
 

Obraz trstenskej Panny Márie

 
     
 

Obraz trstenskej Panny Márie ako téma na podrobný výskum

História rodu Trstenský je nepochybne spätá s históriou mariánskeho kultu v Trstenej. Už ako šoltýsi podporovali púte do Trstenej. Ich podpora bola daná nielen materiálne ale i duchovne. Veď zo samotného rodu pochádza množstvo kňazov z ktorých najvýznamnejším bol nepochybne šíriteľ a udržovateľ mariánskeho kultu v trstenej pápežský prelát Mnsg. Viktor Trstenský. Napokon podľa legendy posledný kto obraz videl bol tiež príslušník rodu Trstenský, a to šoltýs Martin.
Trstená a mariánsky kult s ňou súvisiaci je nepochybný fakt, ktorý už opísalo mnoho profesionálnych historikov. Tento kult pripisujú „čudotvornému“ obrazu Panny Márie Trstenskej ktorý sa „stratil“ po nájazde litovských vojsk koncom 17. storočia. Výraz „stratil“ sme použili zámerne, prvotný fakt že ho ukradli litovské vojská je v tomto prípade podružná vec. V podstate ani nevieme ako obraz vyzeral, odkiaľ „prišiel“ a dokonca ani kedy bol skutočne zhotovený. Vieme však že trstenčania ho milovali a uctievali, pokladali ho za natoľko dôležitý že sa neoprávnene dožadovali z Čenstochovej, v domnení že obraz je tam, pre jeho údajnú podobu. Dokonca ho hľadali v ďalekom Vilniuse či jeho okolí.
Množstvo teórií, porovnávania a možno i bájok úplne zahmlilo osudy tohto obrazu. Napokon aj archívy mlčia, nie náročky ale preto, lebo keď prešli litovské vojská Oravou podarilo sa im vypáliť Veličnú, a s ňou padol za obeť ohňu i stoličný archív. Nesmierna škoda, priam večná ale to už tak býva, vojna nehľadí na životy ľudí a už vôbec nie na zvedavosť archivárov.
Táto podstránka je teda venovaná polemike o obraze tak ako ho videli historici, cirkevní predstavitelia i obyčajný laici zaoberajúci sa touto témou. Každý kto si prečíta tieto riadky, bude mať chvíľu pocit detektíva. Toto je však historická detektívka plná otáznikov od začiatku až do konca. Nezvestný môže byť ktorýkoľvek obraz ktorý je v textoch spomenutý. Tak hľadajte, bádajte a možno keď viete niečo viac napíšte nám.
Dovoľte nám, aby sme uviedli niekoľko názorov na uvedenú tému.

Jana Lenčuchová Mariánska Trstená Jozef Golvoň Brezovica v čase dejín a v priestore kultúry Andrej Haťapka Moje dejinodejné poznatky ku Trstenej Štefan Šmálik Oravská Čenstochová
Napísal Štefan Šmálik, kňaz, historik, prekladateľ, spisovateľ a učiteľ